Основи програмування для дітей

Якщо ви хотіли б навчитися або навчити дітей програмування, але відео в Youtube та курси "опануй C++ за 24 години" додають плутанини, трохи системного підходу не завадить.

Ця книга описує основні поняття та концепції програмування, а також пропонує огляд супровідних до програмування робіт у спосіб, що допоможе вам - яку б мову програмування ви не вивчали - шляхом порівняння концепцій, мов та інструментів.


Зміст

 1. Вступ
 2. Чому до креслярської дошки?
 3. Основні поняття
  • Для чого пишуть програми
  • Мови програмування
  • Коментарі
  • Команди та оператори
  • Цифри та числа
  • Текстові рядки
  • Збереження даних в пам’яті. Куча і стек. Статичне і динамічне виділення пам’яті
  • Змінні та посилання
  • Типи даних
  • Константи
  • Перелічувані типи даних
  • Використання змінних
  • Операції над даними
 4. Функції (методи, процедури)
  • Що є функція?
  • Результати функції
  • Локальні змінні
  • Параметри функцій
  • Перевантажені функції та стандартні параметри
  • Виклик функції та передавання параметрів
  • Перевірка параметрів та результатів роботи функції
  • Посилання на функцію. Зворотній виклик функції.
  • Стек викликів. Рекурсія.
  • Inline-функції
  • З чого складається програма.
 5. Виконання програм
  • Що таке алгоритм
  • Блоки коду
  • Умовне виконання і переходи
  • Множинний вибір
  • Цикли
  • Паралельне та асинхронне виконання
 6. Виявлення та обробляння помилок
  • Повідомляння про помилку
  • Виключення
  • Виключення і стек викликів
  • Вкладені блоки try
 7. Складені типи даних
  • Масиви
  • Структури та записи
  • Бітові поля
  • Списки (переліки)
  • Набори
  • Кортежі
  • Дерева
  • Стек
  • Словники та хеш-таблиці
  • Черги
  • Потоки та буфери
 8. Об’єктне та об'єктноорієнтоване програмування
  • Що таке об’єкт
  • Складові частини (члени) об’єкту
  • Класи, прототипи та інтерфейси
  • Поля та методи класу
  • Спадкування
  • Видимість і доступність членів
  • Життєвий цикл об’єкта
 9. Робота з даними та пам’яттю
  • Типи-значення та типи-посилання
  • Робота з пам’яттю (виділення, видалення)
  • Хто володіє пам’яттю?
  • Збирання сміття
  • Хендли
 10. Програмування, засноване на подіях
 11. Збирання та використання програм
  • Компіляція програм
  • Інтерпретовані мови та їхні особливості
  • Динамічні та статичні бібліотеки
  • Процеси та виконання програм
  • Консольні та графічні програми, системні сервіси
  • Додаткові модулі (плагіни)
 12. Організація роботи над програмним кодом
  • Інтегровані середовища
  • Контроль версій
 13. Аналіз та поліпшення коду
  • Тестування
  • Ведення журналу помилок
  • Пошук помилок і зневадження коду
  • Журналювання роботи
  • Покращення ефективності
  • Аналіз безпечності
 14. Підсумок