За життя

Цю картину я спостерігав в четвер, 14 травня, в Каунасі. Це робочий день, зауважу.


a8ea3996445bac6f74a8798c1e2ae195.png

На сцені виступав якийсь місцевий гурт, і виступав непогано. Було трохи людей (на фото не всі слухачі) і оскільки Каунас - місто маленьке, то припускаю, що ця кількість - це нормально. В кількох кварталах монтували ще одну, більшу сцену.

І от я подумав - а чи знайшовся би в Україні хоч один меценат, щоб замість скляшки Глобуса на Майдані поставив сцену і дав змогу *постійно* (щодня) виступати українським командам? ОЦе був би марафон, котрого світ не бачив, і шалений поштовх для української музики.
Вирізано з газети, в котру було загорнуто мій подарунок на новий рік, надісланий з Японії.

Відповіді на кросворд попереднього номера:

Сьогі (японські шахи)
b87bbfc6a7b115a86531b69d46b990cf.png

І власне свіжий кросворд: розбір позиції з Го:
1aca3c77d2af7f346f9062fad4d89514.png
ценность искусства - в способности рождать новые образы, вызывать эмоции, развивать нас, выводить из оцепеневшего состояния. Если объект искусства трактуется однозначно - это плохой объект, скучный. ... имея дело с объектами с множеством неопределенностей, рождающих множество сменяющих друг друга образов, мы делаем наш мозг менее закостенелым, более гибким, более восприимчивым к нюансам, более талантливым и молодым, в конце концов. В этом смысл искусства, так считают некоторые ученые, синергетики и не только они
Ми в Україні знаходимось зараз в унікальному положенні. І ось чому. Україна, як і більшість сучасних держав, є геополітичним проектом (чому, зараз пояснювати довго, то окрема тема). І в Україні(и) як проекту порівняно нового практично відсутній шар понять минулого. Українцеві (не совку) практично немає що запропонувати світовій громадськості зі свого минулого (так, про козаків, Русь, Шевченка, пересопницьке Євангеліє і конституцію Орлика пам'ятаю - таких об'єктів набереться кілька десятків). В українців (знов-таки не постсовків) зараз є можливість заповнювати культурну порожнечу своєю творчістю. Українцеві немає потреби конкурувати із власним минулим. Візьмемо для прикладу західно-монголію. В них що не зроби - в СРСР воно вже було і було краще (а якщо не було краще, то будемо бити ногами, поки не визнаєте, що було). А в Україні що не зроби - для України нове. Звісно, можна намагатись конкурувати з чимось імпортним чи знов таки радянським, але все це імпортне - це чужа культура і чужі традиції, непритаманні українській свідомості і культурному світу. Ну який в Україні може бути Чебурашка чи Покемон? З якого вони баштана? От свій Петрик П'яточкин зі слонами - це п'ять! Чи Капітошка. Чи Лис Микита (дарма, до речі, його не розкручують як національний символ). Отже, ми маємо рай для тих, хто хоче щось створювати. І такі люди є! Але їм потрібна ваша підтримка - відвідуйте виставки, споживайте український культурний продукт. Бо митцеві потрібно більш ніж гроші визнання його творчості потрібною людям (працювати "в стіл" можуть лише найбільш схиблені представники творчого люду).
Православный Бог очень добр – он прощает многое, если искренне раскаяться на исповеди. Недаром у Восточной Церкви нет понятия «смертный грех», когда совершивший его неизбежно будет лишен благодати Божьей и будет гореть в аду. Если первоклассников спросить, какого учителя они хотят, доброго или строгого, то они, конечно, выберут доброго – ведь тогда можно будет шалить! Лев Толстой написал по этому поводу: «В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением.» Не здесь ли коренится легкое отношение к закону – нарушение которого человеком православного вероисповедания не приводит ни к Божьей, ни к Кесаревой каре?
"Закрытое общество", по А. Бергсону, это общество, члены которого в своем жизненном поведении руководствуются навязываемыми социальной общностью моральными нормами. Они передаются обычаями и традициями в форме жестких предписаний или табу. (Великий политический деятель Великобритании У.Черчилль так охарактеризовал подобное положение в СССР так: "У вас ничего не разрешено. А что разрешено, то приказано"). Такое общество можно сравнить с живымм организмом, функционирующим по непреложным биологическим законам. Мораль как способ духовной и практической организации общества может рассматриваться в нем по аналогии с системой первичных биологических импульсов организма. Аналогичную функцию выполняет и религиозное сознание. "Закрытость" общества порождает механизмы формирования и передачи всевозможнейших страхов, а отсюда - враждебного или настороженного отношения ко всему исходящему от другого человеческого общества, от чужой культуры, религии.
Про жіночу натуру української мови і культури свідчить хоча б те, що слово, яке позначає істоту homo sapiens, "людина", має жіночий рід. В усіх інших слов'янських мовах це слово всюди має чоловічий рід і корінь, співзвучний з "чловєк" (в болгарській мові - "муж").
Чудова стаття з приводу співвідношення моралі і закону (зафіксованих державою правових норм). Настільки цікава, що я її включаю повністю під катом. Оригінал на elitarium.ru.
Иногда высказывается мнение, что проблемы этики можно значительно упростить, если перевести их в правовую плоскость. Однако большинство специалистов считают, что необходимо все же проводить различие между правом и моралью, между правовой и моральной оценкой каких-либо событий, между правовыми и моральными суждениями. Рассмотрим аргументы «за» и «против» тезиса «что законно, то морально» на основе примеров из истории, современной социальной практики и действующего законодательства.
Автор: Елена Александровна Kpacникoвa, кандидат философских наук, главный эксперт Национального фонда "Российская деловая культура", преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ. Тема взаимоотношений морали и права является традиционной для учебных курсов профессиональной этики представителей тех специальностей, объектом труда которых является человек. Право представляет собой публичный институт перевода моральных представлений в ясно сформулированные, недвусмысленные правила социального поведения и наложения наказания за их нарушение. В своих различных формах оно публично закрепляет способы решения тех или иных жизненно важных проблем. О праве говорят, что это не что иное, как мораль, наделенная способностью принуждения, что оно «питается моральными идеями», и т. д. Иногда высказывается мнение, согласно которому проблемы этики можно значительно упростить или вовсе устранить, если перевести их в правовую плоскость. Однако большинство специалистов считают, что необходимо все же проводить различие между правом и моралью, между правовой и моральной оценкой каких-либо событий, между правовыми и моральными суждениями. Рассмотрим аргументы «за» и «против» тезиса «что законно, то морально» на основе примеров из истории, современной социальной практики, действующего законодательства. Какие ассоциации у вас возникают при словах «закон», «право»? Услышав слово «право», приверженец традиционного понимания права вспоминает о существовании уголовного кодекса; у сторонника второго понимания слово «право» ассоциируется скорее с Декларацией прав человека и гражданина. Традиционное, обыденное понимание права сложилось в докапиталистических обществах, а свое теоретическое и идеологическое обоснование получило в эпоху формирования в Европе абсолютных и сословно-централизованных монархий. Закон в рамках традиционного понимания трактуется как возведенная в закон воля правителя — его моральные ценности, идеалы, намерения, предпочтения, принципы — и отождествляется с указом государя. В период абсолютных монархий хорошим правителем признавался в первую очередь тот, который заботился о своих подданных, был добр к ним, сострадал им, был им достойным «отцом». Право понималось как свод запретов, ограничивающих действия любого члена общества как в хозяйственной жизни, таки в сфере нравственности, и поэтому фактически являлось «руководством для моральной полиции». Наказанию подлежали как уличенные и доказанные преступные действия (воровство, убийство и др.), так и еще не совершенные преступления (например, опасный образ мыслей, который, как считалось, должен наказываться, так как повышает вероятность совершения преступлений). Существовали законы против неприличия, лжеверия, непочтительности, чревоугодия, неблагоразумия и др. — таким образом государство устанавливало предварительную цензуру над поведением своих подданных, что означало законодательно оформленное недоверие к каждому человеку. Недоверие к человеку, указывает Э. Ю. Соловьев, в рамках традиционного понимания права может доводиться до следующего парадокса: опекая и заботливо принуждая членов общества, государственная власть лишь удовлетворяет их естественное право на защиту от их же собственного безволия, непредусмотрительности и порочности. Согласно политическому патернализму, который подчинил себе юридическую мысль в эпоху абсолютных монархий, человек подобен ребенку или подростку, который может жить лишь по чужим законам под угрозой кнута или в ожидании «пряника», но никак не по своим собственным, поэтому государство и закон должны защищать подданных от самих себя ради их же собственной выгоды. Аргументы «против» тезиса «что законно, то морально» 1. Хотя право непосредственно занимается регулированием отношений морали (доверия, любви, равенства, достоинства, свободы, власти, ответственности, статуса и т.д.), его нельзя рассматривать как отражение и воплощение моральных стандартов общества. Законопослушный человек отнюдь не обязательно является высоконравственным и добродетельным, а правовое закрепление какого-либо порядка не оправдывает его с моральной точки зрения. Человек, признанный по закону виновным, не обязательно является виновным и с моральной точки зрения. Признание или непризнание его виновным с моральной точки зрения зависит от морального принятия или легитимности тех законов, на основании которых судят данного человека. 2. Не все законы морально оправданны. Если мы следуем тезису «что законно, то морально», то нам будет трудно с нравственной точки зрения доказывать необходимость либо принятия нового закона, либо отмены старого. Наши действия в этом случае могут быть расценены как противоправные и подлежащие наказанию. Произвол государственной власти во время Второй мировой войны вызвал естественное стремление народов к созданию свода правил, которые бы ограничивали этот произвол и служили нравственным обоснованием действиям борцов против него. Международным сообществом были разработаны и приняты документы, цель которых состоит в том, чтобы защитить индивида, оградить человеческое достоинство от незаслуженных унижений, гарантировать права личности и по возможности не допустить насилия над индивидом. Это Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и др. 3. Не все то, что аморально, можно объявлять незаконным. Если, например, считается общепринятым, что лгать безнравственно, то это не значит, что необходимо принять закон, запрещающий всякую ложь. Такой закон оказался бы невыполнимым. Аргументы «за» тезис «что законно, то морально»

1. Только законы могут эффективно пресекать безнравственную деятельность. Многие законы запрещают безнравственные виды деятельности (под безнравственной понимают в основном социально опасную, вредную для общества деятельность). Некоторые деяния, такие, как убийство, воровство, нарушение конфиденциальности, настолько опасны для общества, что их моральное осуждение подкрепляется наказаниями, установленными законодательством. На тезис «что законно, то морально» по необходимости опирается государство, внося коррективы в свою нравственную позицию и таким образом моделируя свое поведение, чтобы обеспечивать доверие и моральное принятие со стороны сообщества и самого себя, и издаваемых законов.

2. Закрепление этических правил в законодательстве. Фактически все правовые нормы являются отражением этических взглядов, которые разделяли или проповедовали законодатели. В российских законах имеются нормы с четко выраженной этической направленностью. В них устанавливаются принципы правового регулирования, которые определяют критерии этичности права или «дух» закона; в соответствии с ними и следует понимать и трактовать его «букву». Таким образом, тексты законов включают и законодательно закрепляют возможность и разрешение на моральную оценку и моральный контроль этих законов со стороны сообщества, отдельных граждан и государства. 3. Угроза безопасности страны. Тезис «что законно, то морально» является основным принципом государственного управления в ситуациях угрозы безопасности страны, государственной безопасности. В подобных ситуациях предпочтение отдается, как правило, общегосударственным интересам. Иногда это происходит за счет ущемления личных прав и свобод граждан. Некоторым государствам в определенные периоды времени выгодно поддерживать состояние угрозы безопасности страны, для того чтобы иметь возможность, опираясь на определенные трактовки законов (право), контролировать общественные порядки и определять волю народа (мораль). 4. Произвол корпораций. В ряде случаев возникает острая потребность укрепить защиту личности, прав и свобод граждан (мораль) через правосудие (право). В настоящее время эта потребность все чаще возникает в связи с произволом корпораций, который может выражаться в эксплуатации людей, в дискриминации по признаку пола, национальности, расы, социального положения и т.д., в принуждении сотрудников совершать неэтичные поступки ради блага корпораций (например, скрывать неблаговидную деятельность корпорации, производство опасной продукции, коррупцию и др.). Узко корпоративные (эгоистичные) интересы присущи также и различным органам государственной власти. Используя свои властные полномочия, данные социальные структуры могут в своих притязаниях на долю общественного продукта (корпоративная мораль) использовать собственные властные полномочия (право), и это иногда приводит к тому, что отдельные сферы деятельности аппарата государственного управления целиком выпадают из-под контроля общегражданской юстиции (право). Поэтому связанность государственных учреждений законом (право) является наиболее действенной гарантией от злоупотреблений властью (корпоративная мораль). 5. Столкновение различных «моралей». Иногда только с помощью правоохранительных органов (право) можно предотвратить «разгул» общественности, движимой чувствами морального или религиозного негодования (мораль). На основе приведенных выше аргументов можно сделать следующее заключение: не все то морально, что законно, и не все то аморально, что незаконно. Различия между моралью и правом Различия между моралью и правом специалисты в области этики и юриспруденции объясняют рядом факторов. Право регулирует отношения в ограниченном социальном пространстве и в ограниченных временных рамках — только сегодняшние отношения между людьми. Право всегда несколько запаздывает: в общественной практике должно накопиться определенное количество коллизий, в результате чего возникает потребность их правового урегулирования. Поэтому между моментом обнаружения вредности применяемой практики и разработкой и принятием того или иного закона, объявляющего данную практику незаконной, существует временной интервал, иногда значительный. Моральное регулирование отношений не ограничено во времени. Моральному одобрению или осуждению подвергаются люди, социальные институты, идеи, государства, народы, существующие в настоящее время и существовавшие сотни лет назад. Мораль также способна регулировать отношения людей,которые только еще будут жить на Земле. Многие люди, живущие сейчас, руководствуются моральными принципами, направленными в будущее — на сохранение всего живого на планете, на охрану окружающей среды и природных ресурсов ради будущих поколений. Мораль регулирует отношения, опираясь, прежде всего, на традиции, привычки, обычаи, силу общественного мнения. Мораль — это всегда свободный, добровольный выбор формы поведения или поступка, который не всегда определяется рациональными соображениями. В моральном выборе большую роль играют эмоции, чувства любви, заботы, смирения, служения, альтруизма, дружбы, уважения, верности, преданности, самоотверженности, религиозные чувства и принципы. Мораль обращается к внутреннему миру человека, в то время как право интересуют только поступки людей в рамках жизни общества. Различается структура правовых и моральных норм. Правовая норма имеет определенную логическую структуру, включающую причинно-следственную зависимость, и представляет собой умозаключение. Возможны различные логические формулы нормы права: «если...то... иначе»; «если...то»; «если...то, а если...то», но в любом случае сохраняется причинно-следственная связь. Моральные нормы имеют другую структуру, которая определяется своеобразием стоящих за ними санкций. Язык, который использует мораль, отличается от языка, на котором говорит право. Моральные нормы являются частным случаем моральных оценок. Последние могут быть абсолютными («Воровство аморально») и сравнительными («Воровать лекарства для онкологического больного морально предпочтительнее, чем для человека, больного простудой»). Различают:
 • частные моральные повеления, например: «Ты должен говорить правду»;
 • общие моральные нормы, например: «Люди должны говорить правду»;
 • принципы: «правда — это благо».
Принципы оценивают действительность с точки зрения ее соответствия определенной ценности, идеалу, образцу и одновременно предписывают следование этому идеалу, образцу. Рассуждая о моральных проблемах, люди, как правило, используют одни и те же приемы рассуждения, которые в совокупности принято называть логикой морального языка. Согласно логике морального языка, частное моральное повеление обосновывается при помощи ссылки на общую норму; в свою очередь, общая норма обосновывается через принцип, а моральные принципы — в рамках целой системы моральных представлений и других принципов. Обоснование (оправдание) самой системы моральных представлений осуществляется за ее пределами, путем обращения к социальной практике и другим нормативным системам (права, политики, государственного устройства). Например, для различных профессий есть свои системы профессиональной морали и свои кодексы профессиональной этики, регламентирующие эту мораль. Необходимость именно этих, а не иных моральных норм и принципов определяется целью, предназначением, уровнем развития данной профессии, а также ее предметом, историей формирования, требованиями внутреннего и международного законодательства, «искушениями», дилеммами и проблемами. Право использует язык морали, называя его понятия и выражения «резиновыми параграфами», «понятиями с изменяющимся содержанием», расплывчатыми, гибкими, неопределенными. Такие понятия иногда преднамеренно вводятся в юридические тексты, чтобы оставить для судьи или органов государственной власти большую свободу оценок. Язык морали также используется при составлении международных договоров. Современная техника принятия законов, благодаря таким неопределенным понятиям, позволяет осуществлять «делегирование нормативной функции органам власти, ответственным за принятие решений, и дозирует уровень неопределенности таких расплывчатых понятий, ориентируясь на полномочия, которые надо делегировать». Эти понятия используются на практике только в режиме «контролируемой расшифровки», которая осуществляется в процессе интерпретации и применения содержащих их правовых норм. Право не может обойтись без гибких понятий морального языка, потому что оно предназначено, для того чтобы обеспечивать равновесие между юридическим порядком и социальной средой, подчинять ему живую социальную жизнь. Поэтому оно должно быть способно воспроизводить пластичные формы реальной жизни и может сделать это только благодаря существованию определений с широким значением, которые могут охватить сразу все известные и неизвестные случаи и предложить для них соответствующую трактовку. Рассмотрим возможный вариант обоснования одного из самых важных этических принципов — «не убей». Прежде всего необходимо выделить признаваемые в настоящее время исключения из данного принципа — это будет первым шагом на пути прояснения его значений. Например, в настоящее время не принято морально осуждать как убийцу того, кто:
 • сознательно лишает себя жизни: самоубийство может морально осуждаться, если человек, покончивший с собой, выбрал так называемый «более легкий» путь — ушел от выполнения каких-то важных обязательств;
 • насильственно лишает жизни другого человека в условиях защиты своей собственной жизни, жизни своих близких или других людей;
 • в условиях войны лишает жизни противника;
 • приводит в исполнение вступивший в законную силу смертный приговор.
Эти ограничения и исключения действуют в определенной стране, регионе и в рамках конкретного периода времени. Следующая процедура обоснования морального принципа — подбор нужных аргументов. Наиболее эффективными аргументами при обосновании моральных принципов являются:
 • указание цели, которая будет достигнута в том случае, если люди будут следовать принципу «не убей»;
 • аргумент к согласованности — принцип «не убей» согласуется с другими принципами человеческого общежития: гуманности, ценности человеческой жизни, с системой права, рассматривающей убийство как одно из самых тяжких преступлений;
 • аргумент к авторитету и принятой практике (традициям);
 • аргумент к моральной интуиции — считается, что люди могут непосредственно постигать добро или испытывать отвращение ко злу без каких-либо рассуждений и доказательств;
 • аргумент к здравому смыслу — обращение к сложившемуся на данный момент у человека чувству правильности, полезности, благопристойности. Здравый смысл формируется на основе общих представлений, уклада жизни, ценностей, правил какого-либо сообщества; при этом здравый смысл одних народов может отличаться от здравого смысла других.
Язык морали — это язык, с помощью которого оформляются идеалы. Одни идеалы формируются стихийно, другие разрабатываются специалистами-профессионалами и распространяются по каналам массовой коммуникации. Различают пропагандируемые идеалы (их можно обнаружить путем анализа официальной прессы), и идеалы признаваемые. В свою очередь среди признаваемых идеалов выделяются признаваемые на словах и действительно реализуемые.
Стаття про історію і сьогоденність традиції самоспалення удов в Індії.
Нещодавно я помітив, що один з горіхів, що росте на дамбі (від дороги) занесло щебнем. Звідки він там взявся, було загадкою. Вочевидь, його змивало згори, але чому потік іде по діагоналі? В будь-якому разі, треба було виправляти ситуацію і прорити вертикальну канаву від того місця, де потік звертав до горіха, і вниз.

Коли я дійшов до того місця, то знайшов там пагорб з пилу і землі, які водою зносило зверху, з дороги. З'ясувалося, що там лежить бетонний жолоб, який з часом з якихось причин занесло брудом на половину висоти дамби. Довелося цей жолоб розкопувати. А це виявилось важкою і неприємною роботою. По-перше, грунт проріс травою і коріння вже досить міцне, лопатою важко поратись. А по-друге, дивіться самі (знімалось телефоном):Відвал нанесеного грунта в "природньому" вигляді. Всі ці пляшки, уламки, обгортки - це сміття, яке водії і їх пасажири викидають на дорогу. Зауважу, що це дорога державного значення, по якій пан Янукович їздить зі своєї резиденції в Петрівцях в місто. Асфальт під нього переклали, а от відкопати зливні жолоби (це не єдиний жолоб в такому стані) - ні (ну а що, - сміття з автомобіля не видно).

Знайдене сміття відноситься до останніх років, тобто, мабуть, жолоб чистять раз на ~10 років. Але цього, вочевидь, замало. Основну частину сміття складає пластик - пластикові пляшки з-під напоїв і плівка (різноманітні пакети). Ще трапляється тканина, але вона розпадається. Пляшки ж в грунті лежатимуть ще довго після того, як автомобілі зникнуть з лиця Землі.

Якщо просто дивитись на схил дороги, цього сміття наче й немає. Але все, що викидається на узбіччя, дуже швидко (протягом року) потрапляє в грунт, де лежить роками. Ще гірше ситуація зі сміттям, яке люди викидають в захисні смуги (минулого літа мене так знайшов горщик з алое, про який зроблю окремий пост) - воно лежить на відкритому повітрі, і не розпадається бо знаходиться в тіні.

Повертаючись до нашої канави - розкопати повністю бетонний жолоб мені так і не вдалося, бо доведеться вивезти звідти машину (вантажну) сміття. Поки що я подолав 3 метри канави, цього вистачить для нормального відведення стічних вод. З рештою буду розбиратись восени, коли канаву промиє і температура стане більш придатною для копання.


Весьма поучительное рассуждение по поводу современных нравов и правильности шариата.
 • Архів

  «   Грудень 2022   »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31